Aktualnie obowiązujący druk

PIT/TP (1) (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie

Wersja: (1) | Pobrań: 825 | Obowiązuje od: 2018-01-01 do: 2018-07-05
5 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)

Opis: PIT/TP (1) (archiwalny) Uproszczone sprawozdanie

Formularz PIT/TP stanowi załącznik do zeznania PIT-36 i jest to uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innymi zdarzeniami zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/TP.

Formularz PIT/TP złożą podatnicy, którzy przekraczają określony próg przychodów lub koszt. Obowiązek składania uproszczonego sprawozdania nie będzie obejmować przedsiębiorstw, które prowadzą działalność w małej skali.

W części A formularza należy podać dane identyfikacyjne dotyczące podatnika (NIP, nazwisko, pierwsze imię i datę urodzenia).

W części B podatnik wskazuje istnienie powiązań kapitałowych oraz zarządczych z innymi podmiotami,

W części C zawarte są informacje dotyczące liczby podmiotów powiązanych.

W części D podatnik poprzez wybór odpowiedniej pozycji wskazuje główny przedmiot działalności. Należy wskazać kod PKD prowadzonej działalności. Należy również wskazać profil funkcjonalny najbardziej adekwatny do prowadzone dzielności poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji,

W części E należy zaznaczyć czy podatnik lub podmiot podatnik, w którym podatnik ma udziały w trakcie roku podatkowego zmieniona została struktura lub forma prawna.

W części F formularza podatnik umieszcza informacje na temat dokonywanych transakcji lub innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi lub z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych.

Więcej informacji w poradniku PIT/TP Uproszczone sprawozdanie - jednostki powiązane.

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 października w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Formularze archiwalne:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.