Aktualnie obowiązujący druk

ZoTRRB-Op (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Opole

Wersja: 31.07.2013 | Pobrań: 490 | Obowiązuje do: 2021-02-16
Brak głosów

Opis: ZoTRRB-Op (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Opole

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o przewidywanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę na co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

Wymagane dokumenty:

  • zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • oświadczenie kierownika budowy,
  • oświadczenie kierownika robót,
  • zaświadczenie kierownika budowy/robót o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
  • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • zaświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
  • kopia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • kopia strony tytułowej zarejestrowanego dziennika budowy,
  • pełnomocnictwo z opłatą skarbową (jeśli występuje pełnomocnik).

Decyzja o pozwoleniu na budowę staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia doręczenia jej stronom postępowania. Jeśli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna – pozwolenie wygasa.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.