Aktualnie obowiązujący druk

ZUS ER-16 (archiwalny) Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci - z wysyłką do PUE ZUS

Wersja: zam. nr 31/16 | Pobrań: 984 | Obowiązuje od: 2016-06-17 do: 2021-07-21
5 5 | Głosów: 1
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)

Opis: ZUS ER-16 (archiwalny) Oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub na zasadach dla osób samotnie wychowujących dzieci - z wysyłką do PUE ZUS

Świadczeniobiorca - podatnik może złożyć oświadczenie, w którym określa zamiar łącznego opodatkowania w roku podatkowym:
a) z małżonkiem, określając granicę skali podatkowej, którą przekroczą dochody małżonka,
b) z dziećmi, jeżeli jest osobą samotnie wychowującą dzieci:

  • małoletnie,
  • bez względu na wiek, które otrzymują zasiłek pielęgnacyjny,
  • dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach, jeżeli dzieci te nie uzyskały dochodów z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Oświadczenie podatnika daje podstawę do ustalania zaliczki na podatek wg. obowiązujących przepisów, od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wniosek wpłynął do jednostki organizacyjnej ZUS.

Oświadczenie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem urzędu pocztowego, w jednostce organizacyjnej ZUS wypłacającej świadczenie.
Korespondencja przekazywana jest do osoby zainteresowanej, pod wskazany adres w oświadczeniu.
Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania podatku może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku bezpośrednio do naczelnika urzędu skarbowego.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.zus.pl

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.