PoPA Pozew o podwyższenie alimentów

Wersja: 25.10.2013 | Pobrań: 3118 | Obowiązuje od: 2013-10-25
4.2 5 | Głosów: 5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.2 (5 głosów)

Opis: PoPA Pozew o podwyższenie alimentów

Wstępnie zasądzona wartość alimentów może zostać przez sąd zmodyfikowana – podwyższona lub obniżona. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy bowiem od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pozew, by był zasadny, musi zatem wynikać z kilku przesłanek.

Z jednej strony na możliwość podwyższenia lub obniżenia wpływają potrzeby uprawnionego. Każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie. Podstawowym kryterium jest zdrowie osoby, warunki mieszkaniowe (np. konieczność zmiany mieszkania, przeniesienia się do innego miasta, wynajęcie droższego mieszkania w związku z inna sytuacją rynkową najmu w tym nowym miejscu zamieszkania, konieczność zakupu mebli). Na wysokość wpływać może również kwestia edukacji, jej kontynuacji lub zakończenia nauki. Na wysokość wpływać powinny również potrzeby rozwoju ogólnego, kulturalnego, zachowanie normalnego poziomu bytowego, a nie jedynie poziomu minimalnego zwłaszcza w sytuacji, gdy stan majątkowy zobowiązanego do alimentacji jest na tyle dobry, by czynić zadość również takim potrzebom.

Z drugiej strony na prawo obniżenia lub podwyższenia alimentów wpływać będą możliwości zarobkowe i finansowe. Wpływ będzie zatem miało uzyskanie podwyżki, zmiana pracy i zmiana wysokości wynagrodzenia, ale również utrata pracy. Z drugiej strony wpływ taki wywierać może niekorzystne rozporządzenie mieniem, sprzedaż majątku i uzyskanie znacznych środków finansowych, dobrze lub źle realizowane inwestycje. Sąd bierze zatem pod uwagę całokształt sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, a nie tylko jego aktualne i realne zarobki. Na kwestię wpływ mogą mieć również wydatki ponoszone standardowo przez alimentującego, w szczególności inne płacone alimenty, zobowiązania itp.

Podstawa prawna:

Art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.