UDS Umowa darowizny samochodu

Wersja: 09.07.2013 | Pobrań: 10539
4.7 5 | Głosów: 3
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.7 (3 głosy)

Opis: UDS Umowa darowizny samochodu

Podstawą darowizny samochodu jest umowa jednostronnie zobowiązująca, zgodnie z którą darczyńca rozporządza na rzecz obdarowanego samochodem kosztem swojego majątku. W praktyce darowizna opodatkowana jest podatkiem od spadków i darowizn, niemniej istnieje duża ilość wyjątków, które pozwalają zwolnić czynność w kręgu najbliższej rodziny z tego podatku.

Może się zdarzyć, że oprócz podatku od spadków i darowizn czynność pod tytułem darmym pozostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług (VAT). Zdarzy się tak, gdy darowizny dokonuje przedsiębiorca, który przekazuje majątek, z tytułu nabycia którego posiadał prawo odliczenia podatku od towarów i usług. Do końca 2013 r. w przypadku częściowego prawa odliczenia VAT od nabycia samochodu, darowizna nie spowoduje obowiązku naliczenia podatku podobnie jak i darowizna majątku, przy którego nabyciu nie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT.  

Inną sytuacją, w przypadku której przedsiębiorcy powinni przemyśleć darowiznę samochodu stanowiącego majątek przedsiębiorstwa, lecz nie będący środkiem trwałym, jest konieczność skorygowania wcześniej rozliczonych z tytułu nabycia kosztów uzyskania przychodów. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie w przypadku, gdy wartość samochodu została jednorazowo zaliczona do kosztów podatkowych jako wyposażenie. Niektóre organy podatkowe zauważają, że rozporządzanie prywatnie składnikiem majątku przez przedsiębiorcę lub inne osoby powoduje obowiązek skorygowania rozliczonych wcześniej kosztów. Darowizna nie powoduje bowiem po stronie przedsiębiorcy powstania przychodu, a w dacie jego zakupu spowodowała powstanie kosztu podatkowego. 

Poradnik na e-pity.plpodatek od darowizny a PIT

Podstawa prawna:

Art. 888 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.